موتور و گیربکس

فیلتر هوا تندر 90
نمایش سریع
فیلتر هوا تندر 90
ترموستات 83 درجه تندر 90
نمایش سریع
ترموستات 83 درجه تندر 90
سوپاپ تندر 90
نمایش سریع
سوپاپ تندر 90
لاستیک منیفولد اگزوز بیضی تندر 90
نمایش سریع
لاستیک منیفولد اگزوز بیضی تندر 90
لاستیک منیفولد اگزوز تخم مرغی تندر 90
نمایش سریع
لاستیک منیفولد اگزوز تخم مرغی تندر 90
فیلتر بنزین تندر 90
نمایش سریع
فیلتر بنزین تندر 90
پیستون(بارینگ)موتور1600EDMتندر90
نمایش سریع
پیستون(بارینگ)موتور1600EDMتندر90
درپوش ترموستات تندر 90
نمایش سریع
درپوش ترموستات تندر 90
دنده فلایویل تندر 90
نمایش سریع
دنده فلایویل تندر 90