موتور و گیربکس

سوپاپ 16 عددی زانتیا
نمایش سریع
سوپاپ 16 عددی زانتیا
پولی تسمه سفت کن زانتیا
نمایش سریع
پولی تسمه سفت کن زانتیا
فیلتر هوا زانتیا
نمایش سریع
فیلتر هوا زانتیا
سرسیلندر 2000 زانتیا
نمایش سریع
سرسیلندر 2000 زانتیا
بوش پیستون کامل(بارینگ)EDMزانتیا 1800
نمایش سریع
بوش پیستون کامل(بارینگ)EDMزانتیا 1800
پیستون (بارینگ)EDMزانتیا2000
نمایش سریع
پیستون (بارینگ)EDMزانتیا2000
تسمه تایم )136rr1157) آلمان زانتیا
نمایش سریع
تسمه تایم )136rr1157) آلمان زانتیا
پولی سر میل لنگ زانتیا
نمایش سریع
پولی سر میل لنگ زانتیا