برق و انژکتور

کلید شیشه بالابر دوپل تیبا
نمایش سریع
کلید شیشه بالابر دوپل تیبا
سنسور چرخ جلو ABS تیبا
نمایش سریع
سنسور چرخ جلو ABS تیبا
سنسور چرخ عقب ABS تیبا
نمایش سریع
سنسور چرخ عقب ABS تیبا
شاسی لای درب جلو تیبا
نمایش سریع
شاسی لای درب جلو تیبا
شاسی لای درب عقب تیبا
نمایش سریع
شاسی لای درب عقب تیبا
رله سوزنی تیبا
نمایش سریع
رله سوزنی تیبا
سوزن انژکتور کنتینانتال تیبا
نمایش سریع
سوزن انژکتور کنتینانتال تیبا
پمپ بنزین تیبا (سرفلزی)
نمایش سریع
پمپ بنزین تیبا (سرفلزی)
باک بنزین تیبا
نمایش سریع
باک بنزین تیبا