همایش شهر بندر عباس 97/12/03

همایش شهر بندر عباس 97/12/03

همایش فنی و تخصصی گروه بازرگانی دیناپارت در تاریخ 97/12/03 با حضور جمع کثیری از مشتریان و تعمیرکاران در شهر بندرعباس برگزار گردید. هم چنین در پایان مراسم به قید قرعه به میهمانان هدایای ارزشمندی تعلق گرفت.